Zo života včiel

Včela

Včela medonosná žije v spoločenstvách (včelstvách) organizovaným životom, v ktorom jestvovanie jednej včely závisí od ostatných členov spoločenstva. Osamelá včela o krátky čas zahynie aj keby mala dostatok potravy, lebo je odkázaná na pomoc svojich družiek . Spôsob života včiel vyžaduje dokonalú deľbu práce a spoluprácu celého včelstva. Včelstvo vystupuje navonok ako samostatná biologická jednotka (organizmus).

Včelstvo sa skladá z matky, robotníc, trúdov a plodu. Vo vrcholnom štádiu rozvoja tvorí včelstvo jedna matka, 40 000 – 60 000 robotníc a 300 – 600 trúdov (obdobie mesiacov máj, jún, júl). V zimnom období je to jedna matka a 20 000 – 30 000 robotníc.

Matka

Je dokonale vyvinutá samička včely medonosnej. Jej jedinou úlohou je kladenie vajíčok (až 2 000 vajíčok denne) Vyvíja sa rovnako ako robotnica z oplodneného vajíčka s tým rozdielom že dostáva viacej krmnej kašičky (materskej kašičky) ako robotnica. Niekoľko dní po vyliahnutí vylieta na snubný prelet. Oplodnenie trúdmi nastáva vo vzduchu. Spermie uložené v semennom váčku vystačia na kladenie oplodnených vajíčok niekoľko rokov. Matka môže žiť 3-5 rokov.

Robotnice

Vo včelstve tvoria najpočetnejšiu skupinu. Robotnica je pohlavne nedokonale vyvinutá samička, ktorá sa nemôže spáriť s trúdom. Úlohou robotníc je vykonávať všetky práce v úli aj mimo neho. Donášajú potravu (peľ, nektár, vodu), uskladňujú prinesený peľ, nektár, kŕmia matku a plod, stavajú voskové plásty, čistia bunky plástov, udržujú poriadok v úli a potrebnú teplotu, donášajú tmel (propolis) a tmelia úľ, obraňujú úľ. Robotnica do 20 dní po vyliahnutí vykonáva práce vo vnútri úľa. Po 20 dní života sa stáva lietavkou, zbiera peľ, nektár, vodu, propolis a prináša ich do úľa. Včela robotnica žije najkratšie v lete počas intenzívnej znášky 6-8 týždňov. Robotnice vyliahnuté v mesiacoch august a september sa nazývajú dlhoveké včely a prežívajú celú zimu 7-9mesiacov.

Trúdy

Sú včelími samcami. Žijú spravidla v letných mesiacoch (máj – júl). Rodia sa z neoplodnených vajíčok. Ich hlavným poslaním je oplodniť matku. Za normálnych okolnosti je ich v úli 300-600.

Rojenie včiel

Rojenie patrí medzi najzložitejšie pudy včiel. Je to prirodzený spôsob rozmnožovania včelstiev. Pri rojení sa včelstvo rozdelí na dve časti , v ktorých sú zastúpené včely všetkých vekových skupín. S rojom vyletuje spravidla stará matka. Väčšinou sa včelstvo vyrojí v popoludňajších hodinách medzi 12,00h a 14,00h, ale môže sa vyrojiť aj dopoludnia. Aj napriek tomu, že rojace sa včely vyvolávajú u väčšiny ľudí hrôzu nie je k tomu rozumný dôvod lebo nie sú agresívne (nebodajú). Ich hlavnou úlohou je nájsť si vhodné miesto na usadenie, kde by vzniklo nové včelstvo.

časté otázky o mede

Prečo niektoré medy kryštalizujú hneď a iné neskôr?


Kvalitný a správne ošetrený med kryštalizuje vždy. Je to známka jeho pravosti a kvality! Kvetový med kryštalizuje zpravidla skôr ako medovicový (lesný). Kryštalizácia kvetových medov je zpôsobená väčšinou vyšším obsahom glukózy, ktorá má špecifickú vlastnosť vytvárať kryštály. Vyšší obsah fruktózy a dextrinov zpôsobujú u medovicového medu zachovaníe tekutého stavu dlhšiu dobu.