Opeľovanie poľnohospodárskych plodín

Naša farma zabezpečuje prísun včelstiev k poľnohospodárskym plodinám za účelom opelenia a tým zvýšenia kvality a kvantity poľnohospodárskej produkcie. Všetky včelstvá prisunuté na opeľovanie sú v produkčnej kondícií, s vysokou letovou a opeľovacou aktivitou. Sú zdravé bez chorôb a majú osvedčenie o zdravotnom stave včelieho plodu na základe ktorého im bol vydaný kočovný preukaz.

Zabezpečujeme rovnomerné rozmiestnenie jednotlivých včelstiev, aby bolo dosiahnuté rovnomerné opelenie parciel a tým dosiahnuté rovnomerné výnosy.


V nasledujúcej tabuľke je uvedený počet včelstiev potrebných na 1 ha pre kvalitné opelenie vybraných poľnohospodárskych plodín ako aj priemerné percento zvýšenia úrod semien a plodov po opelení včelami. Stupeň potreby opelenia je vyjadrený: I. nízky, II. stredný, III. vysoký.

Názov plodiny Počet včelstiev na opelenie 1 ha Priemerné percento zvýšenia úrody po opelení včelami Stupeň potreby opelenia
Jabloň 4 95 III.
Hruška 4 92 III.
Čerešňa 2-5 93 III.
Višňa (cudzoopelivá) 2-5 90 III.
Višňa (samoopelivá) 1-2 23 I.
Slivka guľatoplodá 4 95 III.
Slivka domáca 4 92 III.
Egreš obyčajný 2-5 93 III.
Ríbezľa červená 2-5 90 III.
Ríbezľa čierná 1-2 23 I.
Jahoda ananásová 4 95 III.
Ostružina malina 4 92 III.
Kapusta repková pravá (repka) 2-5 93 III.
Slnečnica ročná 2-5 90 III.
Tekvica obyčajná 1-2 23 III.
Horčica 2-4 85 III.
Semenáče kapustovín 2-4 65 III.
Bôb obyčajný 2-4 47 II.
Ďatelina lúčna 4-8 30 III.
Lucerna siata 8-12 35 III.
Cícer baraní 1-2 10 I.
Fazuľa záhradná 1-2 13 II.
Uhorka siata 1-2 98 III.
Melón cukrový 1-2 95 III.
Cesnak cibuľový 2-4 88 III.
Mrkva obyčajná 2-4 60 II.
Pohánka jedlá 2-5 43 III.


časté otázky o mede

Prečo niektoré medy kryštalizujú hneď a iné neskôr?


Kvalitný a správne ošetrený med kryštalizuje vždy. Je to známka jeho pravosti a kvality!